Donaties klanttevredenheidenquete naar leerwerkplaats

Wat is de jongeren leerwerkplaats

Via de leerwerkplaats wordt met jongeren gewerkt aan basisleerdoelen, zoals op tijd komen en anders afzeggen of melden, samenwerken en opruimen. Tevens zijn er gedetailleerde leerdoelen gericht op een specifieke opleiding of baan, zoals timmer-, zaag- en hoveniers certificaten. Via de jobcoach (en manager) zijn er contacten, ingangen en samenwerkingsverbanden met scholen en bedrijven. Tevens worden er diverse competentiescans afgenomen zoals de INVRA, waarin gekeken wordt in hoeverre competenties passen bij een bepaalde baan en/of opleiding. Er is mogelijkheid tot beroepskeuze testen en informatie voorziening over vorming van een toekomstbeeld, meeloopdagen, praktijkervaring op locatie en andere diverse werkzaamheden waarin meegelopen kan worden bij een bedrijf. Binnen de leerwerkplaats is er de mogelijkheid om binnen de aangeboden activiteiten competentie te ontwikkelen zoals houtbewerking, meubels maken, fietsen en scooters repareren of hovenier. Hierbinnen is veel ruimte voor flexibiliteit, waardoor kleding ontwerpen en maken, productie/video bewerking workshops, detailhandel etc. ook mogelijk er is altijd ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden.

Waarom de leerwerkplaats

Sommige jongeren hebben moeite om deel te nemen aan de samenleving en lopen hierdoor het risico tussen de wal en het schip te raken. Deze risicojongeren hebben een steuntje in de rug nodig om hun zelfredzaamheid en hun mogelijkheden in de samenleving te vergroten. De afgelopen jaren is gebleken dat de werkwijze van de leerwerkplaats in De Ronde Venen, voor jongeren met problemen op het gebied van werk en school, een doorbraak kan betekenen in een doorgaans neerwaartse spiraal.

Hoe kunt u helpen

Door onze klanttevredenheidsenquêtes in te vullen! In 2020 doneren wij € 5 per ingevulde enquête aan Tympaan-De Baat voor de leerwerkplaats. Feka wil hiermee meer ingevulde enquêtes terugkrijgen en tegelijkertijd een maatschappelijk doel in de Ronde Venen ondersteunen.