Donaties enquêtes naar TechNet Amstel & Venen

Wat doet TechNet Amstel & Venen

TechNet Amstel & Venen maakt jongeren bewust van de betekenis van techniek voor de samenleving en enthousiasmeert hen voor een baan in de technische sector. Stichting TechNet Amstel & Venen is een samenwerkingsverband van technische ondernemers en vertegenwoordigers van basis- en middelbare scholen uit De Ronde Venen, Nieuwkoop, Uithoorn en Aalsmeer.

De stichting heeft als doel:

  1. het leren en werken in technische branches te promoten en te bevorderen;
  2. samenwerking te bevorderen op het gebied van technisch onderwijs, mede ten behoeve van voldoende aanwas van vakbekwame medewerkers in de technische branches;
  3. het verbeteren van de aansluiting van technisch onderwijs op de praktijk.

Hiervoor geven zij onder andere gastcolleges, organiseren zij workshops en geven zij voorlichting op technisch gebied op evenementen als de Techniek Driedaagse.

U helpt TechNet door onze klanttevredenheidsenquête in te vullen!

Wij doneren € 5 per ingevulde enquête aan TechNet Amstel & Venen. Feka wil hiermee meer ingevulde enquêtes terugkrijgen en tegelijkertijd een maatschappelijk doel in de Ronde Venen ondersteunen.