algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten zijn de Nederland ICT Voorwaarden en module 15 van de ICT~Office Voorwaarden van toepassing (beide gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840).

Deze voorwaarden zijn geldig op offertes gemaakt vanaf 16-11-2014.
De oude voorwaarden kunt u vinden op voorwaarden.